top of page
משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork
משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork
משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork

השירותים שלנו

משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork
משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork
משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork
משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork

DEEP Engagement & Motivation 

"המטרה העיקרית בחיים היא לטשטש את הגבול בין עבודה למשחק" (ארנולד טוינבי).

רוב האנשים בעולם לא אוהבים את העבודה שלהם ולא מרגישים מחוברות למקום העבודה (גאלופ).

דרך חיבור למוטיבציה הפנימית ומתן כלים לעבודה משמעותית, אנו יוצרים מרחבים של שיתוף פעולה וחיבור בין אנשים וצוותים, סביב מגוון נושאים.

תחומי המומחיות שלנו:

 • מחוברות ומוטיבציה (Deep engagement)

 • שימור עובדים

 • שיפור ביצועים

 • עבודת צוות

 • בטחון פסיכולוגי

 • תוכניות התפתחות

 • עיצוב התנהגות

 • בניית חוזקות

 

 

משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork

Innovation, creativity & Disruption

 

"המסע האמיתי של הגילוי אינו במציאת מקומות חדשים, אלא במציאת עיניים חדשות"

(מרסל פרוסט)

אנו עושים שימוש במתודולוגיה המשחקית לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים, טיפוח יצירתיות ובניית חשיבה חדשנית דרך כלים יישומיים ושיטות פעולה מקוריות.

תחומי המומחיות שלנו:

 • פיתוח מנהיגות באמצעות Play

 • כלים משחקיים לפתרון בעיות

 • תהליכי חדשנות

 • למידה מתוך כשלון

 • קבלת החלטות

 • פתרונות יצירתיים לאתגרים מורכבים

 • תהליכי חשיבה משבשת

משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork

Next Gen Culture - Happiness, Identity & Meaning

"כשמשחק הופך לעבודה והעבודה הופכת למשחק, החיים נגלים לפניך" (רוברט פרוסט)

 

פיתוח תרבות ארגונית מודרנית – מנהיגות ומשחק עם מציאות משתנה, משמעות, חוסן ואושר ארגוני, צמיחה, התפתחות ולמידה מתמדת, מיצוי פוטנציאל עובדים ועוד

תחומי המומחיות שלנו:

 • פיתוח מנהיגות דרך Play וגישת "המשחק האין סופי"

 • פיתוח ערכים ויצירת משמעות

 • ניהול שינוי

 • עיצוב סביבות עבודה

 • ארכיטקטורת למידה ארגונית​​

 

משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork
משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork

היכנסו לעולם שלנו!

משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork
משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork
משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork
משחקים, סדנאות לחברה, גיימיפיקציה, gamification, הרצאות לארגונים, הרצאות לחברה, סדנאות כיפיות, מישחוק, בני פייביש, הרצאות, הרצאה, הדרכה, הדרכות, benny faibish, engagement, employee engagement, management consulting, games, playwork
bottom of page